चलो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम

चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो…..2
रंग रंगीलो फागण आयो श्याम धनि को न्युतो ल्यायो
थाने पति भेजो श्याम उड़िके घुसड़ी वाला श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
चंग घनेरा बाजन लागया भगत हिलमिल नाचन लाग्या
बोलो सगला जय श्री श्याम सुनेगो घुसड़ी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
होली को रमझोल मचेगो लाल गुलाल भी खूब उद्देगो
थारे रंग के माहि श्याम रंगेगो घुसरी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

◾️ चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो
प्रचार मंडल की टोली जावे श्याम ध्वज सागे ले जावे
रवि बोले करो प्रयाम दीखैगो घुसरी वालो श्याम
आ गयो फागणियो

चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम
आ गयो फागणियो

Enjoy 100+ Beautiful Happy Diwali 2019 wishes with custom photo frame and shayari
Happy Diwali Shayari
Happy Diwali Shayari
Developer: fullfunapps
Price: Free

Enjoy this Beautiful Diwali Puja (Deepawali Laxmi Puja Vidhi 2019) application with your family & friends on this Happy Deepavali 2019.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *