Tag: Sachin Pujari

अंजनी के लाल गुण थारा गावांजी,Verified lyrics 

अंजनी के लाल गुण थारा गावांजी बेगा पधारो थान ध्यावाजी। बाबा बेगा पधारो थान ध्यावाजी।। अंजनी के लाल… लाल देह थारे लाल लगोंटो, लाल सिन्दुर चढावाजी -(2) अंजनी के लाल… पवन तनय हरो संकट म्हारो, श्रीफल भेंट चढावाजी -(2) अंजनी के लाल… रामदुत बल-बुध्दि निदाना, नित ऊठ ज्योत जगांवाजी -(2) अंजनी के लाल… सालासर शुभ

ओ बालाजी क़द म्हारि अरज़ सुनो लाVerified lyrics 

ओ बालाजी क़द म्हारि अरज़ सुनो ला अरज़ सुनोला म्हारि विनती सुनोला बजरंग अरज़ सुनोला। सारी-सारी रात म्हाने नींद कोनी आव, बजरंग नींद कोनी आव, जद जागूँ म्हारो जीव घबराव, बजरंग जीव घबराव, म्हारा बालाजी क़द म्हारि पीड हरोला। ओ बालाजी क़द म्हारि अरज़ सुनोला। गहरी-गहरी नादियाँ, न्याव पुरानी, म्हारि न्याव पुरानी सिर के ऊपर